Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

Thứ hai - 31/07/2023 20:59 505 0
Ngày 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).
 Theo đó quy chuẩn quy định giá trị giới hạn cho phép về các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng tưới gốc cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. Giá trị giới hạn các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng ban hành theo Quy chuẩn này như sau:
TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn      Loại cây trồng được sử dụng
1 pH 5,5 – 9 Các loại cây trồng.
2 Clorua (Cl-) mg/L ≤ 600
3 Asen (As) mg/L ≤ 0,1
4 Cadimi (Cd) mg/L ≤ 0,01
5 Crom tổng số (Cr) mg/L ≤ 0,5
6 Thủy ngân (Hg) mg/L ≤ 0,002
7 Chì (Pb) mg/L ≤ 0,05
8 E.coli MPN hoặc
CFU/100 mL
≤ 200 Các loại cây trồng.
> 200 – 1.000 Các loại cây trồng trừ cây rau, cây dược liệu hàng năm.
    > 1.000 – 5.000 Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày không sử dụng làm thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi.
> 5.000 Không được sử dụng cho các loại cây trồng.

Các tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có nhu cầu sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới gốc cho cây trồng thực hiện công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Mục 5.2. QCVN 01-195:2022/BNNPTNT như sau:
- Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định theo quy định của pháp luật. Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn này theo phương thức 5 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Khi nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được đánh giá, công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thuộc đối tượng tại mục 1.2 phải chịu sự đánh giá giám sát không quá 12 tháng/1 lần hoặc đột xuất khi cần thiết.
- Thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy, thanh tra, kiểm tra chất lượng nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này thực hiện tại phòng thử nghiệm do Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Hiện nay, Cục Chăn nuôi đã chỉ định Trung tâm khảo kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi (Địa chỉ; Đường Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy và thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng cho cây trồng.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12 hoặc đột xuất theo yêu cầu cho Cục Chăn nuôi.
- Khi phát hiện nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng không phù hợp với công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân phải dừng sử dụng và kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) nơi tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên trước khi tiếp tục sử dụng./.

Trần Võ Ba - Phòng Quản lý Giống và Kỹ thuật chăn nuôi
 

Tác giả: cuongtramtycc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An

    Số 55, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
    02383844586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây