Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Chủ nhật - 14/11/2021 19:56 582 0
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NGHỆ AN
 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /TB-HĐTDVC            Nghệ An, ngày       tháng     năm 2021


THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An
 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
 Căn cứ Công văn số 3097/SNN-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện quy trình xét tuyển viên chức;
Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SNN-TCCB ngày 08/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung liên quan đến kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
1. Kết quả phỏng vấn, xét tuyển viên chức (vòng 2); Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
(Có danh sách chi tiết thí sinh trúng tuyển kèm theo)
2. Các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ sau để nộp về Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
- Bản sao tất cả các loại văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Những người trúng tuyển đã có thời gian công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Nộp bổ sung biểu kê khai đóng BHXH của cơ quản BHXH cấp huyện và các quyết định lương gần nhất.
3. Thời gian nhận Hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.
4. Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y  - Số 55, Đường Nguyễn Sinh sắc, phường Cửa nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Hội đồng Tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An;
- WebSite Chi cục Chăn nuôi và Thú y ;
- Bảng tin Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Thí sinh trong danh sách trúng tuyển;
- Phòng HC-TH;
- Lưu: VT, HĐTDVC.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Ngô Đức Quỳnh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An

    Số 55, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
    02383844586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây