Giới thiệu

I. Lịch sử hình thành và phát triển:
1. Quá trình hình thành
Cùng với sự hình thành và phát triển của ngành Thú y Việt nam, Thú y Nghệ An cũng đã có những bước tiến mới. Giai đoạn sau cách mạng tháng 8/1945 - 1955, hoạt động Thú y nằm trong tổ chức Thú - Ngư (chăn nuôi Thú y và Ngư nghiệp), sau đó được chuyển thành một bộ phận của phòng Chăn nuôi - Thú y, thuộc Ty Nông nghiệp tỉnh.
Tháng 2/1976, Nghệ An và Hà Tĩnh sát nhập, Trạm Thú y Nghệ An sát nhập với Trạm Thú y Hà Tĩnh thành Trạm Thú y trung tâm Nghệ Tĩnh. Mặc dù lúc này toàn tỉnh có 27 huyện, thị xã nhưng chỉ có 17 huyện có Trạm Thú y, 10 huyện còn lại cán bộ Thú y nằm trong phòng Nông nghiệp. Ngày 01/12/1986, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có Quyết định số 411 về việc đổi tên Trạm thú y trung tâm tỉnh thành Chi cục Thú y.
Sau ngày tái lập tỉnh, Chi cục Thú y Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 19/12/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hệ thống thú y được tổ chức theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện. Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh, mạng lưới thú y xã, phường chưa hình thành nên các hoạt động tiêm phòng, chữa bệnh cho gia súc chủ yếu dựa vào lực lượng thú y tư nhân.
Từ năm 1996 đến năm 2015, Chi cục Thú y Nghệ An ngày càng được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiên làm việc được tăng cường từ văn phòng Chi cục đến các Trạm Thú y huyện, thành phố, thị xã. Hệ thống Thú y cơ sở cũng được kiện toàn và hoạt động có nề nếp. Ngày 08/10/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1828/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban chăn nuôi - thú y cơ sở. Ngày 19/10/2007, Thủ tướng chính phủ có văn bản số 1569/TTg-NN về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã được hưởng phụ cấp bằng hệ số 1; đến nay, phần lớn xã, phường đã thực hiện chính sách này. Tháng 3/2009, sau khi Sở Thủy sản sát nhập với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển từ Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản (Sở Thủy sản) về Chi cục Thú y đảm nhiệm.
Năm 2016, thực hiện Thông tư số 14, Thông tư số 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 về việc Thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở sát nhập Phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển và Chi cục Thú y. Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy với 5 phòng chuyên môn, 22 Trạm trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngủ cán bộ, công chức viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo; Quyết định số 5301/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chuyển giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông và Ban phát triển nông thôn miền núi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về Ủy ban nhân dân huyện quản lý. Theo đó phân cấp Trạm Chăn nuôi và thú y về cấp huyện quản lý.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy Chi cục Chăn nuôi và Thú y có 5 phòng chuyên môn, 01 Trạm trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 37 người.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của Pháp luật; Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Chức năng nhiệm vụ:
1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
3. Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản; Phát triển chăn nuôi; Quản lý Thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (bao gồm động vật thủy sản); kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, pháp chế về chăn nuôi, thú y theo quy định. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

  Ý kiến bạn đọc

Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An

    Số 55, Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
    02383844586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây